Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  NovoMix 30 FlexPen; sus inj 10x3 ml/300 U (náplň skl. v napl.viacd.jed; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AD05=Inzulin aspart (GP NIE) 75,00   náhrada  80,89  4,01