Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ABASAGLAR 100 jednotiek/ml KwikPen injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 10(2x5)x3 ml (pero napl.skl.- KwikPen-1-80; ; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 75,00   náhrada  83,37  17,07 
  LANTUS; sol inj 10x3 ml (skl. náplň v pere pre SoloStar); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 75,00   náhrada  91,43  25,13 
  LANTUS; sol inj 5x3 ml (skl. náplň v pere pre SoloStar); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 37,50   náhrada  43,06  9,91 
  Semglee 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 10 (2x5)x3 ml/300 jednotiek (náplň skl. v ; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 75,00   náhrada  66,26  0,00 
  Semglee 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x3 ml/300 jednotiek (náplň skl. v pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 37,50   náhrada  34,76  1,61 
  Toujeo 300 jednotiek/ml DoubleStar, injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 3x3 ml (náplň skl.v napl.pere DoubleStar); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 67,50   náhrada  78,22  1,54 
  Toujeo 300 jednotiek/ml SoloStar, injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 3x1,5 ml (náplň skl.v napl.pere); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 33,75   náhrada  40,89  2,89 
  Toujeo 300 jednotiek/ml SoloStar, injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x1,5 ml (náplň skl.v napl.pere); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 56,25   náhrada  64,61  1,27