Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Levemir FlexPen 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 10x3 ml/300 U (náplň skl. v predpln. pere ; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE05=Inzulin detemir (GP NIE) 75,00   náhrada  108,46  5,48 
  Levemir Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni; sol inj 10x3 ml/300 U (náplň skl. Penfill); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE05=Inzulin detemir (GP NIE) 75,00   náhrada  113,09  10,11