Počet liekov je 16 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Anvildis Duo 50 mg/1 000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/1000 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  11,65  1,18 
  Anvildis Duo 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  12,84  0,60 
  Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  16,47  6,00 
  Eucreas 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  18,51  6,27 
  Ipinzan 50 mg/1000 mg; tbl flm 60x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  11,65  1,18 
  Ipinzan 50 mg/850 mg; tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  14,05  1,81 
  Melkart Duo 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  11,65  1,18 
  Melkart Duo 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  12,84  0,60 
  Tutecvi Combi 50 mg/1000 mg; tbl flm 60x50 mg/1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  14,82  4,35 
  Tutecvi Combi 50 mg/850 mg; tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  14,37  2,13 
  Vildagliptin/Metformin Sandoz 50 mg/1000 mg; tbl flm 60x50 mg/1000 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  10,46  0,00 
  Vildagliptin/Metformin Sandoz 50 mg/850 mg; tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  12,22  0,00 
  Vildagliptin/Metformin STADA 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x50 mg/1000 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jed; ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  13,40  2,93 
  Vildagliptin/Metformin STADA 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x50 mg/850 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jedn; ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  12,84  0,60 
  Vimetso 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/1000 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  11,65  1,18 
  Vimetso 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD08=Vildagliptin a metformin (GP NIE) 30,00   náhrada  12,84  0,60