Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Thiamin Léčiva inj; sol inj 10x2 ml/100 mg; na recept; ind.obm. ATC=A11DA01=Tiamin (vitamin B1) (GP NIE) 20,00   náhrada  4,97  1,63