Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Magnesium sulfate Kalceks 100 mg/ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 5x10 ml (amp. skl.); ; ATC=A12CC02=Siran horecnaty (GP NIE) 5,00   náhrada  4,50  2,16 
  Magnesium sulfate Kalceks 200 mg/ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 5x10 ml (amp. skl.); ; ATC=A12CC02=Siran horecnaty (GP NIE) 10,00   náhrada  4,68  0,00 
  MAGNESIUM SULFURICUM BBP 100 mg/ml injekčný/infúzny roztok; sol inj 10x10 ml (amp.skl.); ; ATC=A12CC02=Siran horecnaty (GP NIE) 10,00   náhrada  9,73  5,05 
  MAGNESIUM SULFURICUM BBP 200 mg/ml injekčný/infúzny roztok; sol inj 10x10 ml (amp.skl.); ; ATC=A12CC02=Siran horecnaty (GP NIE) 20,00   náhrada  10,60  1,24