Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Aladez; tbl flm 30x600 mg (blis.PVC/PVDC/AI); ; ANG, DIA, GER, INT, KLF, NEU; ind.obm. ATC=A16AX01=Kyselina tioktova (GP ANO) 90,00   náhrada  14,25  1,83 
  Aladez; tbl tlm 90x600 mg (blis.PVC/PVDC/AI); ; ANG, DIA, GER, INT, KLF, NEU; ind.obm. ATC=A16AX01=Kyselina tioktova (GP ANO) 270,00   náhrada  38,00  0,74 
  Thioctacid 600 HR; tbl flm 100x600 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ANG, DIA, GER, INT, KLF, NEU; ind.obm. ATC=A16AX01=Kyselina tioktova (GP ANO) 300,00   náhrada  42,14  0,74 
  Thioctacid 600 HR; tbl flm 30x600 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ANG, DIA, GER, INT, KLF, NEU; ind.obm. ATC=A16AX01=Kyselina tioktova (GP ANO) 90,00   náhrada  16,09  3,67 
  Thioctacid 600 mg injekčný roztok; sol inj 5x24 ml/600 mg (amp.skl.hnedá); na recept; ANG, DIA, GER, INT, KLF, NEU; ind.obm. ATC=A16AX01=Kyselina tioktova (GP ANO) 15,00   náhrada  25,56  1,15 
  THIOGAMMA 600 oral; tbl flm 30x600 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG, DIA, GER, INT, KLF, NEU; ind.obm. ATC=A16AX01=Kyselina tioktova (GP ANO) 90,00   náhrada  14,76  2,34 
  THIOGAMMA 600 oral; tbl flm 90x600 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG, DIA, GER, INT, KLF, NEU; ind.obm. ATC=A16AX01=Kyselina tioktova (GP ANO) 270,00   náhrada  38,22  0,96 
  Thiogamma Turbo-Set; sol inf 10x50 ml/600 mg (fľ.inf.); na recept; ANG, DIA, GER, INT, KLF, NEU; ind.obm. ATC=A16AX01=Kyselina tioktova (GP ANO) 30,00   náhrada  48,80  0,00