Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ticlopidin-ratiopharm 250 mg; tbl flm 30x250 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=B01AC05=Ticlopidin (GP ANO) 15,00   náhrada  2,36  0,84 
  Ticlopidin-ratiopharm 250 mg; tbl flm 90x250 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=B01AC05=Ticlopidin (GP ANO) 45,00   náhrada  7,05  2,50