Počet liekov je 10 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Dabahib 110 mg tvrdé kapsuly; cps dur 6x10x110 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-perfor.); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 30,00   náhrada  29,34  0,00 
  Dabahib 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 6x10x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-perfor.); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 30,00   náhrada  29,40  0,00 
  Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly; cps dur 180(3x60x1)x110 mg (blis.Al/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 90,00   náhrada  190,11  101,91 
  Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly; cps dur 60x1x110 mg (blis.Al/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 30,00   náhrada  62,38  32,98 
  Pradaxa 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 180(3x60x1)x150 mg (blis.Al/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 90,00   náhrada  190,11  101,91 
  Pradaxa 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 60x1x150 mg (blis.Al/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 30,00   náhrada  62,38  32,98 
  TELEXER 110 mg tvrdé kapsuly; cps dur 180(3x60)x110 mg (blis.Al/Al-multibal.); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 90,00   náhrada  88,05  0,00 
  TELEXER 110 mg tvrdé kapsuly; cps dur 60x110 mg (blis.Al/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 30,00   náhrada  31,55  2,15 
  TELEXER 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 180(3x60)x150 mg (blis.Al/Al-multibal.); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 90,00   náhrada  89,26  1,06 
  TELEXER 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 60x150 mg (blis.Al/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 30,00   náhrada  31,81  2,41