Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  NovoSeven 1 mg (50KIU) prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1 mg+solv. (liek.inj.skl.+adaptér); ; HEM; ind.obm. ATC=B02BD08=Eptakog alfa aktivovany (GP NIE) 20,00   náhrada  528,91  5,13 
  NovoSeven 2 mg (100 KIU) prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x2 mg+solv. (liek.inj.skl.+adaptér); ; HEM; ind.obm. ATC=B02BD08=Eptakog alfa aktivovany (GP NIE) 40,00   náhrada  1 047,55  0,00