Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Nplate 250 mikrogramov prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x(250 µg + 0,72 ml solv.) (liek.inj.skl.+; ; HEM; ind.obm.,ZP ATC=B02BX04=Romiplostim (GP NIE) 8,33   náhrada  542,16  3,98 
  Nplate 500 mikrogramov prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x(500 µg + 1,2 ml solv.) (liek.inj.skl.+n; ; HEM; ind.obm.,ZP ATC=B02BX04=Romiplostim (GP NIE) 16,67   náhrada  1 076,41  0,00