Počet liekov je 13 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Binocrit 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1,0 ml/10000 IU (striek.inj.skl.napln.); ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 60,00   náhrada  258,00  0,00 
  Binocrit 2 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1,0 ml/2000 IU (striek.inj.skl.napln.+oc; ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 12,00   náhrada  59,20  2,67 
  Binocrit 3 000 IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,3 ml/3000 IU (striek.inj.skl.napln.+oc; ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 18,00   náhrada  90,12  5,32 
  Binocrit 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.+; ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 180,00   náhrada  773,13  0,00 
  Binocrit 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,4 ml/4000 IU (striek.inj.skl.napln.+oc; ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 24,00   náhrada  113,07  0,01 
  Binocrit 40 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/40000 IU (striek.inj.skl.napln.+och; ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 240,00   náhrada  1 130,64  0,00 
  Binocrit 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x0,5 ml/5000 IU (striek.inj.skl.napln.+oc; ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 30,00   náhrada  155,21  13,88 
  Biopoin 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/10 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 60,00   náhrada  258,00  0,00 
  Biopoin 20 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/20 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 120,00   náhrada  516,00  0,00 
  Biopoin 30 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1 ml/30 000 IU (striek.skl.napl. s bezp.; ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 180,00   náhrada  774,00  0,00 
  NeoRecormon 2 000 IU injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 6x0,3 ml/2 000 IU (striek.inj.napl.skl.); ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 12,00   náhrada  59,20  2,67 
  NeoRecormon 4 000 IU injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 6x0,3 ml/4 000 IU (striek.inj.napl.skl.); ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 24,00   náhrada  113,07  0,01 
  NeoRecormon 5 000 IU injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 6x0,3 ml/5000 IU (napl.inj.striek.skl.); ; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 30,00   náhrada  165,46  24,13