Počet liekov je 28 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  0,9 % Chlorid sodný Baxter-Viaflo; sol inf 20x500 ml (vak POF/PA); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 100,00   náhrada  23,29  8,29 
  0,9 % Chlorid sodný Baxter-Viaflo; sol inf 30x250 ml (vak POF/PA); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 75,00   náhrada  29,97  18,72 
  0,9 % Chlorid sodný Baxter-Viaflo; sol inf 50x100 ml (vak POF/PA); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 50,00   náhrada  44,41  36,91 
  Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG; sol inf 1x100 ml (vak PP-infúzny s inf.a inj.porto; na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 1,00   náhrada  1,26  1,11 
  Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG; sol inf 1x1000 ml (vak PP-infúzny s inf.a inj.port; na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 10,00   náhrada  2,10  0,60 
  Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG; sol inf 1x250 ml (vak PP-infúzny s inf.a inj.porto; na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 2,50   náhrada  1,37  0,99 
  Chlorid sodný 0,9 % IMUNA ENVIBAG; sol inf 1x500 ml (vak PP-infúzny s inf.a inj.porto; na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 5,00   náhrada  1,54  0,79 
  Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok; sol inf 10x1000 ml (obal PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 100,00   náhrada  14,92  0,00 
  Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok; sol inf 10x250 ml (obal PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 25,00   náhrada  10,33  6,58 
  Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok; sol inf 10x500 ml (obal PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 50,00   náhrada  11,74  4,24 
  Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok; sol inf 20x100 ml (obal PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 20,00   náhrada  19,59  16,59 
  Chlorid sodný B. Braun 0,9 % injekčný roztok; sol inj 100x10 ml (amp.PP); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 10,00   náhrada  22,22  0,02 
  Chlorid sodný B. Braun 0,9 % injekčný roztok; sol inj 20x10 ml (amp.PE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 2,00   náhrada  4,44  0,00 
  Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat; sol inf 10x500 ml (PE fľa.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 50,00   náhrada  14,15  0,00 
  INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA; sol inf 1x100 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 1,00   náhrada  1,31  1,16 
  INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA; sol inf 1x250 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 2,50   náhrada  1,28  0,90 
  INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA; sol inf 1x500 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 5,00   náhrada  1,47  0,72 
  INFUSIO RINGERI IMUNA; sol inf 1x500 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 5,00   náhrada  1,52  0,44 
  Ringer Laktát Baxter-Viaflo; sol inf 20x500 ml (vak POF/PA ); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 100,00   náhrada  31,99  3,69 
  Ringerov roztok Baxter-Viaflo; sol inf 20x500 ml (vak POF/PA); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 100,00   náhrada  28,52  6,92 
  Ringer´s Braun Injection; sol inf 10x500 ml (PE obal); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 50,00   náhrada  10,77  0,00 
  Sodium Chloride 0,9% w/v Intravenous Infusion Bieffe; sol inf 1x100 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 1,00   náhrada  0,89  0,74 
  Sodium Chloride 0,9% w/v Intravenous Infusion Bieffe; sol inf 1x250 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 2,50   náhrada  0,95  0,57 
  Sodium Chloride 0,9% w/v Intravenous Infusion Bieffe; sol inf 1x500 ml (fľ.inf.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 5,00   náhrada  1,13  0,38 
  Sodium chloride Fresenius Kabi 0,9 %; sol inf 10x1000 ml (fľ.LDPE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 100,00   náhrada  13,65  0,00 
  Sodium chloride Fresenius Kabi 0,9 %; sol inf 10x500 ml (fľ.LDPE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 50,00   náhrada  10,45  2,95 
  Sodium chloride Fresenius Kabi 0,9 %; sol inf 20x250 ml (fľ.LDPE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 50,00   náhrada  16,45  8,95 
  Sodium chloride Fresenius Kabi 0,9 %; sol inf 40x100 ml (fľ.LDPE); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 40,00   náhrada  32,84  26,84