Počet liekov je 7 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x1 ml (amp.skl.jantárová); ; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 20,00   náhrada  9,27  1,13 
  Adrenalin Léčiva; sol inj 5x1 ml/1 mg (amp.skl.); na recept; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 10,00   náhrada  4,64  0,57 
  EpiPen ; sol inj 1x2 ml/0,3 mg (amp.inj.skl.); na recept; ALG, DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  38,05  1,50 
  EpiPen; sol inj 2x2 ml/0,3 mg (amp.inj.skl.); na recept; ALG, DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 2,00   náhrada  74,59  1,49 
  EpiPen Jr.; sol inj 2x2 ml/0,15 mg (amp.inj.skl.); na recept; ALG, DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 2,00   náhrada  74,06  1,48 
  Jext 150 mikrogramov; sol ira 1x0,15 ml/150 µg (pero inj.napl.); na recept; ALG, DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  38,66  2,37 
  Jext 300 mikrogramov; sol ira 1x0,30 ml/300 µg (pero inj.napl.); na recept; ALG, DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  37,80  1,25