Počet liekov je 16 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bixebra 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,76  0,28 
  Bixebra 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,45  0,56 
  Ivabradín Sandoz 5 mg; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Ivabradín Sandoz 7,5 mg; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,26  0,37 
  Ivabradin STADA 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.Al/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Ivabradin STADA 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.Al/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,26  0,37 
  Ivabradín Teva Slovakia 5 mg; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE-; ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Ivabradine Anpharm 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  17,15  2,67 
  Ivabradine Anpharm 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  23,38  5,49 
  Ivabradine Mylan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Ivabradine Mylan 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,73  0,84 
  Ivabradine Zentiva 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Ivabradine Zentiva 7,5 mg mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,94 
  Procoralan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  18,64  4,16 
  Raenom 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,75 
  Raenom 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,94