Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  KAMIREN XL 4 mg; tbl mod 30x4 mg; na recept; END, INT, KAR, KLF, NEF, URO; ATC=C02CA04=Doxazosin (GP ANO) 30,00   náhrada  7,61  5,33