Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bosentan Accord 125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x125 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; KAR; ind.obm. ATC=C02KX01=Bosentan (GP NIE) 28,00   náhrada  657,02  0,00 
  Bosentan Accord 62,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x62,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; KAR; ind.obm. ATC=C02KX01=Bosentan (GP NIE) 14,00   náhrada  378,98  0,00 
  STAYVEER 125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x125 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; KAR; ind.obm. ATC=C02KX01=Bosentan (GP NIE) 28,00   náhrada  657,02  0,00