Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  FURON 40 mg; tbl 50x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 50,00   náhrada  1,94  0,39 
  FURORESE 250; tbl 100x250 mg; na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 625,00   náhrada  20,06  0,06 
  FURORESE 250; tbl 50x250 mg; na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 312,50   náhrada  10,31  0,31 
  Furosemid FMK 40 mg; tbl 50x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 50,00   náhrada  1,62  0,07 
  Furosemid-Slovakofarma; tbl 20x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 20,00   náhrada  0,91  0,29 
  Furosemid-Slovakofarma; tbl 50x40 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 50,00   náhrada  1,94  0,39 
  Furosemid-Slovakofarma forte; tbl 10x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 62,54   náhrada  2,62  0,62 
  Furosemid-Slovakofarma forte; tbl 50x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03CA01=Furosemid (GP ANO) 312,50   náhrada  10,31  0,31