Počet liekov je 21 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Micardis 80 mg tablety; tbl 28x80 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 56,00   náhrada  7,94  5,14 
  Telmark 80 mg; tbl flm 28x80 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 56,00   náhrada  2,78  0,00 
  Telmark 80 mg; tbl flm 98x80 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 196,00   náhrada  11,40  1,60 
  Telmisartan Actavis 40 mg tablety; tbl 28x40 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 28,00   náhrada  3,49  1,39 
  Telmisartan Actavis 40 mg tablety; tbl 90x40 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 90,00   náhrada  10,19  3,44 
  Telmisartan Actavis 80 mg tablety; tbl 28x80 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 56,00   náhrada  4,68  1,88 
  Telmisartan Actavis 80 mg tablety; tbl 90x80 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 180,00   náhrada  11,80  2,80 
  Telmisartan EGIS 40 mg; tbl flm 30x40 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 30,00   náhrada  4,19  1,94 
  Telmisartan EGIS 40 mg; tbl flm 98x40 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 98,00   náhrada  12,67  5,32 
  Telmisartan EGIS 80 mg; tbl flm 30x80 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 60,00   náhrada  5,56  2,56 
  Telmisartan EGIS 80 mg; tbl flm 98x80 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 196,00   náhrada  17,12  7,32 
  Telmisartan Sandoz 40 mg tablety; tbl 28x40 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 28,00   náhrada  3,01  0,91 
  Telmisartan Sandoz 80 mg tablety; tbl 28x80 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 56,00   náhrada  4,29  1,49 
  Telmisartan Sandoz 80 mg tablety; tbl 90x80 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 180,00   náhrada  11,80  2,80 
  Tezeo 40 mg; tbl 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 30,00   náhrada  4,16  1,91 
  Tezeo 40 mg; tbl 90x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 90,00   náhrada  10,79  4,04 
  Tezeo 80 mg; tbl 30x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 60,00   náhrada  5,28  2,28 
  Tezeo 80 mg; tbl 90x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 180,00   náhrada  11,80  2,80 
  Tolura 40 mg tablety; tbl 28x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 28,00   náhrada  3,49  1,39 
  Tolura 80 mg tablety; tbl 28x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 56,00   náhrada  4,92  2,12 
  Tolura 80 mg tablety; tbl 90x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA07=Telmisartan (GP ANO) 180,00   náhrada  10,31  1,31