Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Amlodipín/Valsartan Sandoz 10 mg/160 mg; tbl flm 28x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC); ; ATC=C09DB01=Valsartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  6,52  2,60 
  Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/160 mg; tbl flm 28x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC); ; ATC=C09DB01=Valsartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  6,41  2,91 
  Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/80 mg; tbl flm 28x5 mg/80 mg (blis.PVC/PVDC); ; ATC=C09DB01=Valsartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  3,65  1,69 
  Wamlox 10 mg/160 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/160 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C09DB01=Valsartan a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  6,99  2,79 
  Wamlox 5 mg/160 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x5 mg/160 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C09DB01=Valsartan a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  6,87  3,12 
  Wamlox 5 mg/80 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x5 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ATC=C09DB01=Valsartan a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  3,91  1,81