Počet liekov je 10 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Amlator 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  5,22  3,69 
  Amlator 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  12,81  8,22 
  Amlator 10 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  4,80  3,72 
  Amlator 10 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  12,36  9,12 
  Amlator 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  8,38  6,22 
  Amlator 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  18,60  12,12 
  Amlator 20 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  8,04  6,33 
  Amlator 20 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x20 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  18,23  13,10 
  DICARTIL 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  5,16  3,73 
  DICARTIL 5 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  5,00  3,99