Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  MEDOCRIPTINE; tbl 30x2,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; END, ENP, GYN; ATC=G02CB01=Bromkriptin (GP ANO) 15,00   náhrada  6,38  0,00