Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bemfola 150 IU/0,25 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x0,25 ml/150 IU (náplň skl.v napl.pere + ; ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 10,00   náhrada  225,00  67,50 
  Bemfola 225 IU/0,375 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x0,375 ml/225 IU (náplň skl.v napl.pere +; ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 15,00   náhrada  333,90  100,17 
  Bemfola 300 IU/0,50 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,50 ml/300 IU (náplň skl.v napl.pere + ; ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 4,00   náhrada  75,32  22,60 
  Bemfola 75 IU/0,125 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x0,125 ml/75 IU (náplň skl.v napl.pere + ; ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 5,00   náhrada  112,50  33,75 
  GONAL f 900 IU/1,5 ml (66 mikrogramov/1,5 ml), injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x1,5 ml/900 IU (1 napl.skl.pero+14 ihiel); ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 12,00   náhrada  308,81  167,69 
  GONAL-f 450 IU/0,75 ml (33 mikrogramov/0,75 ml), injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,75 ml/450 IU (1 napl.skl.pero+7 ihiel); ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 6,00   náhrada  135,77  62,02 
  Ovaleap 450 IU/0,75 ml injekčný roztok; sol inj 1x450 IU/0,75 ml+10 inj.ihiel (náplň skl.); ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 6,00   náhrada  105,36  31,61 
  Ovaleap 900 IU/1,5 ml injekčný roztok; sol inj 1x900 IU/1,5 ml+20 inj.ihiel (náplň skl.); ; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 12,00   náhrada  201,61  60,49