Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Luveris 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x75 IU (1x liek.inj.skl.-prášok+1x amp.sk; ; GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA07=Lutropin alfa (GP NIE) 1,00   náhrada  30,66  9,20