Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Thyrogen 0,9 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 2x0,9 mg (liek.inj.skl.); ; END, NME, ONK; ATC=H01AB01=Tyrotropin (GP NIE) 2,00   náhrada  637,62  0,00