Počet liekov je 7 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  GENOTROPIN 12 mg; plv iol 1x12 mg (náplň inj.skl.dvojkom.+pero GoQui; na recept; END, ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 18,00   náhrada  182,80  0,00 
  GENOTROPIN 5,3 mg; plv iol 1x5,3 mg (náplň inj.skl.dvojkom.+pero GoQu; na recept; END, ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 8,00   náhrada  86,87  5,62 
  Norditropin NordiFlex 10 mg/1,5 ml; sol ira 1x1,5 ml (náplň skl.v napl.inj.pere); na recept; END, ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 15,00   náhrada  207,74  55,40 
  Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml; sol ira 1x1,5 ml (náplň skl. v napl.inj.pere); na recept; END, ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 7,50   náhrada  105,88  29,71 
  NutropinAq 10mg/2 ml (30 IU), injekčný roztok; sol inj 3x2 ml (skl.náplň); na recept; END, ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 45,00   náhrada  585,69  128,67 
  Saizen 5,83 mg/ml injekčný roztok v náplni; sol ise 1x1,03 ml/6 mg (náplň skl.); na recept; END, ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 9,00   náhrada  126,83  35,43 
  Saizen 8 mg/ml injekčný roztok v náplni; sol ise 1x1,50 ml/12 mg (náplň skl.); na recept; END, ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 18,00   náhrada  233,95  51,14