Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  SOMAVERT 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 30x10 mg+solv. 1 ml (liek.inj.skl.+striek.; ; END, ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AX01=Pegvisomant (GP NIE) 30,00   náhrada  1 849,83  0,00 
  SOMAVERT 15 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 30x15 mg+solv.1 ml (liek.inj.skl.+striek.i; ; END, ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AX01=Pegvisomant (GP NIE) 45,00   náhrada  2 764,38  0,00 
  SOMAVERT 20 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 30x20 mg+solv.1 ml (liek.inj.skl.+striek.i; ; END, ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AX01=Pegvisomant (GP NIE) 60,00   náhrada  3 663,63  0,00