Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Hydrocortison VUAB 100 mg; plv ino 1x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.+uzáver Al s ; ; ATC=H02AB09=Hydrokortizon (GP NIE) 3,33   náhrada  2,02  0,00 
  Hydrocortison VUAB 100 mg; plv ino 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=H02AB09=Hydrokortizon (GP NIE) 3,33   náhrada  2,02  0,00 
  Hydrocortison VUAB 100 mg; plv ino 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.+uzáver Al s p; na recept; ATC=H02AB09=Hydrokortizon (GP NIE) 3,33   náhrada  2,02  0,00 
  HYDROCORTISONE MEDOCHEMIE 100 mg; plo ijf 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=H02AB09=Hydrokortizon (GP NIE) 3,33   náhrada  2,02  0,00