Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01CA04=Amoxicilin (GP ANO) 14,00   náhrada  4,38  1,90 
  Ospamox 250 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu; plu por 1x60 ml (fľ.skl.žltohnedá+PP odmer.lyžička; na recept; ind.obm. ATC=J01CA04=Amoxicilin (GP ANO) 3,00   náhrada  1,62  0,72 
  Ospamox 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01CA04=Amoxicilin (GP ANO) 7,00   náhrada  4,04  2,55 
  Ospamox 750 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x750 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01CA04=Amoxicilin (GP ANO) 10,50   náhrada  4,80  2,57