Počet liekov je 16 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  FROMILID 250; tbl flm 14x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  4,11  1,86 
  FROMILID 500; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,23  1,72 
  Fromilid uno; tbl mod 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  9,96  5,45 
  Fromilid uno; tbl mod 7x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  5,90  3,65 
  KLABAX 500 mg; tbl flm 14x500 mg; na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,20  1,69 
  KLACID 125 mg/5 ml; gru por 1x60 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 3,00   náhrada  4,52  2,40 
  KLACID 250 mg/5 ml; gru por 1x100 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 10,00   náhrada  13,67  6,59 
  KLACID 250 mg/5 ml; gru por 1x60 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 6,00   náhrada  8,80  4,55 
  KLACID 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  8,76  4,25 
  KLACID SR; tbl mod 7x500 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  7,24  4,99 
  KLERIMED 250 mg; tbl flm 14x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  3,83  1,58 
  KLERIMED 500 mg; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,20  1,69 
  LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x250 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  3,57  1,32 
  LEKOKLAR 250 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu; gru por 1x100 ml (68,3 g gran./57,0 ml vody) (fľ.H; na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 10,00   náhrada  9,44  2,36 
  LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  8,31  3,80 
  Lekoklar XL 500 mg tablety s riadeným uvoľňovaním; tbl mod 7x500 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  4,82  2,57