Počet liekov je 13 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Azibiot; tbl flm 3x500 mg; na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 5,00   náhrada  5,16  3,43 
  Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu; plu por 1x800 mg (800 mg/20 ml) (fľ. HDPE) (PE/PP ; na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 2,67   náhrada  6,64  1,99 
  Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 6x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 10,00   náhrada  4,67  1,22 
  Azitromycin Mylan 500 mg; tbl flm 3x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 5,00   náhrada  2,38  0,65 
  Azitrox 250; tbl flm 6x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 5,00   náhrada  5,71  3,98 
  Azitrox 500; tbl flm 3x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 5,00   náhrada  5,16  3,43 
  Sumamed ; cps dur 6x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 5,00   náhrada  7,21  5,48 
  Sumamed ; plv sir 1x20 ml (fľ.HDPE); na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 1,33   náhrada  4,70  2,38 
  Sumamed 125 mg ; tbl flm 6x125 mg (blis. PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 2,50   náhrada  5,77  4,91 
  Sumamed 500 mg ; tbl flm 3x500 mg (blis. PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 5,00   náhrada  5,98  4,25 
  Sumamed forte; plv sir 1x15 ml (fľ.HDPE); na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 2,00   náhrada  5,21  1,73 
  Sumamed forte; plv sir 1x30 ml (fľ.HDPE); na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 4,00   náhrada  9,29  2,32 
  Sumamed forte; plv sir 1x37,5 ml (fľ.HDPE); na recept; ind.obm. ATC=J01FA10=Azitromycin (GP ANO) 5,00   náhrada  12,91  4,20