Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bramitob; sol neb 56x4 ml/300 mg (amp.PE jednodávk.); na recept; ALG, TRN; ind.obm.,ZP ATC=J01GB01=Tobramycin (GP NIE) 28,00   náhrada  1 375,48  0,00