Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Moloxin 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 7x400 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INF, TRN; ind.obm. ATC=J01MA14=Moxifloxacin (GP ANO) 7,00   náhrada  15,33  3,83