Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ritonavir Mylan 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm. ATC=J05AE03=Ritonavir (GP ANO) 2,50   náhrada  12,46  4,84