Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Viread 245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x245 mg (fľa.HDPE); ; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF07=Tenofovir (GP ANO) 30,00   náhrada  135,42  0,00