Počet liekov je 12 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Cuvitru 200 mg/ml; sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.); ; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 2,00   náhrada  155,52  0,00 
  Cuvitru 200 mg/ml; sol inj 1x20 ml (liek.inj.skl.); ; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 4,00   náhrada  306,56  0,00 
  Cuvitru 200 mg/ml; sol inj 1x5 ml (liek.inj.skl.); ; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 1,00   náhrada  80,60  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x100 ml (10 % IG)+1x5 ml (rHuPH20) (liek.; ; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 10,00   náhrada  721,40  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x200 ml (10 % IG)+1x10 ml (rHuPH20) (liek; ; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 20,00   náhrada  1 443,56  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x25 ml (10 % IG)+1x1,25 ml (rHuPH20) (lie; ; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 2,50   náhrada  195,62  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x300 ml (10 % IG)+1x15 ml (rHuPH20) (liek; ; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 30,00   náhrada  2 160,16  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x50 ml (10 % IG)+1x2,5 ml (rHuPH20) (liek; ; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 5,00   náhrada  364,67  0,00 
  Igamplia 160 mg/ml; sol inj 1x5 ml/800 mg (amp.skl.); na recept; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 0,80   náhrada  36,30  0,00 
  Xembify 200 mg/ml roztok na subkutánnu injekciu; sol icu 1x10 ml/2 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 2,00   náhrada  146,90  30,32 
  Xembify 200 mg/ml roztok na subkutánnu injekciu; sol icu 1x20 ml/4 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 4,00   náhrada  289,41  60,36 
  Xembify 200 mg/ml roztok na subkutánnu injekciu; sol icu 1x5 ml/1 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 1,00   náhrada  75,37  15,24