Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Synflorix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke; sus inj 10x0,5 ml (10 napl.inj.striek. + 10 ihiel); na recept; PED; ind.obm. ATC=J07AL52=Vakcina proti pneumokokom, purifikovany polysacharidovy konjugovany antigen (GP NIE) 10,00   náhrada  392,84  0,00