Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Endoxan 1000 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 5x1 g (liek.inj.skl.); ; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 500,00   náhrada  117,06  0,00 
  Endoxan 200 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 50x200 mg (liek.inj.skl.); ; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 1 000,00   náhrada  234,09  0,00 
  Endoxan 500 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 6x500 mg (liek.inj.skl.); ; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 300,00   náhrada  70,23  0,00