Počet liekov je 10 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Abraxane 5 mg/ml prášok na infúznu suspenziu; plv ins 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  228,90  0,00 
  Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  16,33  1,43 
  Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 30,00   náhrada  8,35  3,88 
  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  18,94  4,04 
  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 30,00   náhrada  9,90  5,43 
  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 300,00   náhrada  44,63  0,00 
  Paclitaxel Sandoz 6 mg/ ml; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  31,99  17,09 
  Paclitaxel Sandoz 6 mg/ ml; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 30,00   náhrada  8,92  4,45 
  Paclitaxel Sandoz 6 mg/ ml; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 300,00   náhrada  76,11  31,41 
  Pazenir 5 mg/ml prášok na infúznu disperziu; plv sif 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  134,96  0,00