Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Docetaxel Accord 20 mg/1 ml infúzny koncentrát; con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  11,16  0,00 
  Docetaxel Accord 80 mg/4 ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 80,00   náhrada  44,57  0,00 
  DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml infúzny koncentrát; con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  15,00  3,84 
  DOCETAXEL KABI 80 mg/4 ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 80,00   náhrada  55,85  11,21 
  Docetaxel Sandoz 10 mg/ ml infúzny koncentrát; con inf 1x2 ml/20 mg (liek.inj.skl); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  20,55  9,39 
  Docetaxel Sandoz 10 mg/ ml infúzny koncentrát; con inf 1x8 ml/80 mg (liek.inj.skl); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 80,00   náhrada  90,02  45,38