Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml (liek.inj.skl.); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 20,00   náhrada  352,97  172,97 
  Doxorubicin medac 2 mg/ml infúzny roztok; sol inf 1x25 ml/50 mg (liek.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  31,15  17,55 
  Doxorubicin Sandoz 2 mg/ml; sol ijf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  13,60  0,00 
  Doxorubicin Sandoz 2 mg/ml; sol ijf 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  3,17  0,45 
  Myocet liposomal 50 mg prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu; plv dct 2xset (50 mg prášok+1,9 ml lip.+3 ml tlm.r; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 100,00   náhrada  669,31  0,00 
  ZOLSKETIL pegylated liposomal 2 mg/ml koncentrát na infúznu disperziu; con dsf 1x10 ml/20 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 20,00   náhrada  180,00  0,00