Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x10 ml/10 mg (liek.PP); ; HEM, ONK; ATC=L01DB06=Idarubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  89,10  0,00