Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Lysodren 500 mg tablety; tbl 100x500 mg (fľ.HDPE); ; ONK; ind.obm. ATC=L01XX23=Mitotan (GP NIE) 16,50   náhrada  586,78  0,00