Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  TAMOXIFEN Sandoz 10 mg; tbl 100x10 mg (liek.PP); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BA01=Tamoxifen (GP ANO) 50,00   náhrada  8,63  0,08 
  TAMOXIFEN Sandoz 20 mg; tbl 100x20 mg (liek.PP); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BA01=Tamoxifen (GP ANO) 100,00   náhrada  18,82  0,42 
  Zitazonium 20 mg; tbl 100x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BA01=Tamoxifen (GP ANO) 100,00   náhrada  18,59  0,19