Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  AROMASIN; tbl obd 100x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG06=Exemestan (GP ANO) 100,00   náhrada  67,99  2,09 
  Astexana 25 mg; tbl flm 90x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG06=Exemestan (GP ANO) 90,00   náhrada  59,31  0,00 
  Exemestan Mylan 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG06=Exemestan (GP ANO) 30,00   náhrada  19,77  0,00 
  Exemestane Pharmacenter 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG06=Exemestan (GP ANO) 90,00   náhrada  59,31  0,00