Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 2x200 mg/1 ml (striek.inj.napl.+2 lieh.tam; ; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB05=Certolizumab (GP NIE) 28,57   náhrada  675,11  0,00