Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Kineret 100 mg/0,67 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 7x0,67 ml /100 mg (striek.inj.napl.skl.); ; ALG, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC03=Anakinra (GP NIE) 7,00   náhrada  212,94  0,00