Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  STELARA 130 mg koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x26 ml/130 mg (liek.inj.skl.); ; GIT; ind.obm.,ZP ATC=L04AC05=Ustekinumab (GP NIE) 240,74   náhrada  2 346,85  0,00 
  STELARA 45 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 1x0,5 ml/45 mg (striek.skl.napln.); ; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC05=Ustekinumab (GP NIE) 83,33   náhrada  2 342,47  0,00 
  STELARA 90 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 1x1,0 ml/90 mg (striek.skl.napln.); ; DER, GIT, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC05=Ustekinumab (GP NIE) 166,67   náhrada  2 347,09  0,00 
  STELARA 90 mg injekčný roztok v naplnenom injekčnom pere; sol inj 1x1 ml/90 mg (pero inj.napl.); ; DER, GIT, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC05=Ustekinumab (GP NIE) 166,67   náhrada  2 347,09  0,00