Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  RoActemra 162 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol ira 4x0,9 ml/162 mg (striek.inj.napl.skl. v pe; ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 32,40   náhrada  865,63  0,00 
  RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml/200 mg (liek.inj.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 10,00   náhrada  274,24  3,94 
  RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  540,59  0,00 
  RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 4,00   náhrada  112,35  4,23 
  Tyenne 162 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 4x0,9 ml/162 mg (striek.inj.napl.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 32,40   náhrada  649,22  0,00 
  Tyenne 162 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol ira 4x0,9 ml/162 mg (pero napl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 32,40   náhrada  649,22  0,00 
  Tyenne 20 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x10 ml/200 mg (liek.inj.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 10,00   náhrada  202,73  0,00 
  Tyenne 20 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x20 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 20,00   náhrada  405,45  0,00 
  Tyenne 20 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC07=Tocilizumab (GP NIE) 4,00   náhrada  81,08  0,00