Počet liekov je 15 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 30x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 3,00   náhrada  15,69  6,73 
  Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 100x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 20,00   náhrada  115,31  55,61 
  Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 100x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 60,00   náhrada  647,09  483,65 
  Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 100,00   náhrada  507,72  225,92 
  Dailiport 0,5 mg; cps pld 30x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dá; ; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 3,00   náhrada  8,96  0,00 
  Dailiport 1 mg; cps pld 60x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; ; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  35,82  0,00 
  Dailiport 3 mg; cps pld 30x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; ; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 18,00   náhrada  49,03  0,00 
  Dailiport 5 mg; cps pld 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; ; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 30,00   náhrada  84,54  0,00 
  GECROL 1 mg; cps dur 60x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; HEP, KAR, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  35,82  0,00 
  Prograf 1 mg; cps dur 60x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEP, KAR, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  66,72  0,00 
  Prograf 5 mg; cps dur 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEP, KAR, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 30,00   náhrada  134,97  0,00 
  Tacforius 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 30x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávk; na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 3,00   náhrada  8,96  0,00 
  Tacforius 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 60x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka); na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  35,82  0,00 
  Tacforius 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 30x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka); na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 18,00   náhrada  49,03  0,00 
  Tacforius 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka); na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 30,00   náhrada  84,54  0,00